محصولات

محصولات ابتدائی

در محتوای ابتدایی برای هر پایه ۴ جلد کتاب تدوین شده است.

در دوره اول ابتدایی مهارت های نرم کارآفرینی به دانش آموزان تدریس می شود که شامل مهارت هایی از قبیل پس انداز، آشنایی با مشاغل، خلاقیت، جزئی نگری، ارتباط موثر،انواع تفکر شناخت مساله، روش های حل مساله، روش های جمع آوری اطلاعات برنامه ریزی و … است.

در دوره دوم ابتدایی به دانش آموزان مهارت های تخصصی کارآفرینی تدریس می شود. شامل مهارت هایی از قبیل نوجویی، ایده یابی، قوانین ثبت ایده، خلق ایده، بوم مدل کسب و کار، تکنیک های مدیریت بر خود، کارگروهی، بازارهای داخلی، تبلیغات، توسعه ایده در شبکه های اجتماعی و… است.

محصولات دکا برای دوره ابتدائی
محصولات پیش دبستان

محصولات پیش دبستان

منظور از کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان فقط آموزش کسب و کار نیست، بلکه کارآفرینی به عنوان یک نگرش و سبک زندگی، در قالب الگوی برنامه درسی کارآفرینی و بر پایه سه مؤلفه اصلی دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان طراحی شده و محورهای اصلی آن براساس ویژگی های رشدی کودکان از قبیل خلاقیت، تمایل به کار و تلاش مستمر، کنجکاوی، پویایی و فعالیت مداوم، مثبت اندیشی، استقلال طلبی، میل به موفقیت و مسئولیت پذیری تنظیم شده است.

محصولات دوره اول متوسطه

در محتوای دوره متوسطه اول، برای هر پایه ۳ جلد کتاب تدوین شده است و مهارت های فروش و بازاریابی به دانش آموزان تدریس می شود که شامل مهارت هایی از قبیل برنامه ریزی فروش، فنون مذاکره، تکنیک های فروش، زبان بدن، فروش تلفنی، روان شناسی مشتریان، حسابداری فروش، برنامه بازاریابی  تبلیغات، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ و … می باشد.

محصولات دکا برای متوسطه
فهرست